Bộ Công an đã có Công điện chỉ đạo lực lượng Công an toàn quốc xây dựng kế hoạch, phối hợp thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xử lý, chặn đứng tình trạng thanh, thiếu niên đua xe trái phép gây mất trật tự, an toàn giao thông.