Ngày 17/5, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có 45.000/75.247 mẫu xét nghiệm tại các bệnh viện trên địa bàn âm tính với SARS-CoV-2.