Mặc dù sự kiện ký tặng sách "Làm bạn với bầu trời" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh diễn ra vào 8 giờ sáng ngày 22/9 tại phố đi bộ hồ Gươm nhưng Lê Trần Quý Ngọc cùng bạn của mình đã xếp hàng đợi xin chữ ký của nhà văn từ 10 giờ tối hôm trước. Đó không ...