Cứ để hàng xóm hát cho vui cửa vui nhà, mình chỉ cần chặn hết tiếng ồn là được.