• :
  • :

Sớm đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm thương mại ở khu vực Đông Nam Á

Theo Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, quy hoạch phát triển ngành Thương mại thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 xác định sớm đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm thương mại trọng tâm ở khu vực Đông Nam Á, dựa trên 4 lĩnh vực cốt lõi, gồm: Xuất khẩu; hậu cần; hội chợ triển lãm; bán buôn - bán lẻ.

Một góc thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn: TTXVN

Theo quy hoạch, vào năm 2020, tốc độ tăng trưởng bình quân của tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt từ 8,55% đến 11,53%/năm; giai đoạn 2021-2025 từ 10,89% đến 14,02%/ năm; giai đoạn 2026-2030 từ 6,82% đến 9,06%/năm. Quy hoạch tỷ trọng bán lẻ hàng hóa theo các loại hình phân phối hiện đại (trung tâm thương mại, siêu thị...) và năm 2020 đạt tối thiểu 40%, năm 2025 đạt 50% và năm 2030 đạt 60%.

Để triển khai những mục tiêu này, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh đã xác định 5 nhóm giải pháp về phát triển hạ tầng thương mại, dịch vụ hỗ trợ thương mại, nguồn vốn, đào tạo nhân lực và nâng cao chất lượng quản lý nhà nước; thực hiện 8 đề án, chương trình nhánh để triển khai quy hoạch một cách đồng bộ, đạt hiệu quả cao nhất.