• :
  • :

Tăng cường sản xuất điện năng từ rác thải

Chương trình “Phát triển kinh tế năng lượng” phát sóng trên VTV2 vào ngày 26/09/2021 có đề cập đến việc sản xuất điện từ chất thải rắn. Lượng rác thải khổng lồ thải ra mỗi ngày là gánh nặng cho xử lý môi trường nhưng lại là tiềm năng lớn cho việc sử dụng sản xuất thành điện ở nước ta. Việc biến chất thải rắn thành năng lượng có thể giúp cung cấp nguồn năng lượng sạch và có giá trị hợp lý góp phần làm giảm tình trạng ô nhiễm rác thải bảo vệ môi trường.

Khoảng 85% lượng rác thải ở Việt Nam được xử lý chủ yếu bằng công nghệ chôn lấp, tốn nhiều diện tích đất, trong đó 80% là bãi chôn lấp không hợp vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và chưa tận dụng được hiệu quả nguồn năng lượng. Việc vận chuyển rác thải  còn gặp nhiều khó khăn, các bãi chôn lấp thường cách xa khu dân cư, làm tăng chi phí vận chuyển. Trong khi đó, mức thu phí vệ sinh môi trường từ các hộ gia đình hiện mới trả được một phần cho hoạt động thu gom chất thải, không đủ để chi trả cho khâu vận chuyển.

Với lượng rác thải trên, tiềm năng rác thải có thể sản xuất thành điện ở Việt Nam là rất lớn và việc chuyển đổi rác thải thành năng lượng đang và sẽ tăng lên phù hợp với nhu cầu chung của thế giới. Việc chuyển đổi chất thải rắn thành năng lượng sẽ góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc như năng lượng sạch và có giá trị hợp lý, công việc phù hợp, tăng trưởng kinh tế, xây dựng các thành phố và cộng đồng bền vững.