• :
  • :
Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Thanh tra Phú Yên đề nghị Công an vào cuộc vụ sai phạm trong đấu thầu thiết bị dạy học
Thanh tra tỉnh Phú Yên cho biết phát hiện nhiều sai phạm trong công tác quản lý sử dụng nguồn kinh phí năm 2019-2020, Đề án 1436, Chương trình 775 ...