• :
  • :

Đề xuất bãi bỏ giấy đi đường, giấy biên nhận hồ sơ

Bộ Nội vụ đang tiến hành lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định về công tác văn thư, trong đó bổ sung nhiều quy định mới liên quan đến văn bản điện tử cũng như bãi bỏ nhiều loại văn bản hành chính như giấy đi đường, biên nhận hồ sơ...

ảnh 1

Bộ Nội vụ cho biết, tại thời điểm năm 2004, Nghị định 110/2004/NĐ-CP quy định về công tác văn thư chủ yếu quy định đối với việc soạn thảo, ban hành văn bản, quản lý và sử dụng con dấu trên vật mang tin là giấy.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư ngày càng được đẩy mạnh.

Cho nên, tại dự thảo Nghị định sửa đổi, Bộ Nội vụ đề xuất quy định giá trị pháp lý của văn bản điện tử: Văn bản điện tử đã ký số theo quy định của pháp luật có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy. 

Đối với văn bản điện tử, bên cạnh 7 yếu tổ thể thức giống văn bản giấy (quốc hiệu, tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản, địa danh và ngày tháng năm ban hành văn bản, tên loại và trích yếu nội dung của văn bản, nội dung của văn bản, nơi nhận văn bản), văn bản điện tử còn có thêm 2 yếu tố thể thức là chữ ký số của cơ quan và chữ ký số của người có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, dự thảo đề xuất văn bản hành chính gồm các loại văn bản: Nghị quyết (cá biệt), quyết định (cá biệt), chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, báo cáo, biên bản, tờ trình, công văn, công điện, giấy uỷ quyền, giấy giới thiệu, giấy mời, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, thư công.

Đối chiếu với văn bản hiện hành, có 10 loại văn bản hành chính được đề xuất bãi bỏ gồm: phương án, đề án, dự án, hợp đồng, bản ghi nhớ, bản cam kết, bản thỏa thuận, giấy chứng nhận, giấy đi đường, biên nhận hồ sơ...

Dự thảo Nghị định về công tác văn thư sẽ được lấy ý kiến đến hết ngày 19-10-2019.