• :
  • :

Học sinh sẽ phải học kỹ năng phòng cháy, cứu nạn

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tổ chức lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định việc lồng ghép kiến thức và kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ vào chương trình giảng dạy, hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục. Đây là lần đầu tiên có quy định cụ thể về nội dung này trong chương trình giáo dục và đào tạo.

Theo đó, học sinh tiểu học sẽ được học 5 tiết/năm học; học sinh trung học cơ sở học 10 tiết/năm học; học sinh trung học phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên học 15 tiết/năm học. Đối với sinh viên các trường đại học, thời lượng được triển khai phù hợp với kế hoạch đào tạo hằng năm, bảo đảm tối thiểu 4 buổi/khóa học (một buổi tương đương 5 tiết học).

Về cách thức triển khai, dự thảo quy định, đối với giáo dục phổ thông, nội dung kiến thức và kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ sẽ được lồng ghép trong các bài học trong chương trình giáo dục chính khóa và thông qua các hoạt động trải nghiệm, hoạt động giáo dục kỹ năng sống, sinh hoạt câu lạc bộ...