• :
  • :

Hội nghị “Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021” của Ban kinh tế Trung ương

Sáng 05/01/2021, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021”.

 

Báo cáo tại hội nghị cho thấy Ban Kinh tế Trung ương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch đề ra; đặc biệt là các nhiệm vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, qua đó tham mưu để Bộ Chính trị ban hành một số chủ trương lớn, quan trọng về phát triển kinh tế ngành và kinh tế địa phương như: trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chủ trì, phối hợp với Thành ủy Cần Thơ và Tỉnh ủy Thanh Hóa trình Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về xây dựng và phát triển các địa phương này đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Ban Kinh tế Trung ương cũng tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng, góp ý dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; chủ trì nghiên cứu, hoàn thành xây dựng chuyên đề “Các quan điểm phát triển của Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025”, trong đó, đã đánh giá kết quả thực hiện các quan điểm phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020 và giai đoạn 2011-2015, đề xuất nội hàm quan điểm phát triển trong 5 năm, 10 năm tới.

Phát biểu tại Hội nghị, đánh giá về một số thành tựu nổi bật của Ban Kinh tế Trung ương trong nhiệm kỳ 5 năm (2016-2020), Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình khẳng định từ vị thế của một Ban Đảng mới được tái lập vào năm 2012, giai đoạn 2016-2020, hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương đã được tiến hành toàn diện, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất ban hành các chủ trương, chính sách của Đảng về thẩm định, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát.

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu đã nêu kiến nghị, đề xuất về các nội dung: kinh tế, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp-nông dân-nông thôn, xây dựng nông thôn mới, dân cư nông thôn; việc triển khai Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; nghiên cứu hướng phát triển lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp chất lượng cao tại Ninh Thuận.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã trao Huân chương Lao động các hạng Nhì, Ba tặng 6 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác. Nhiều cá nhân, tập thể xuất sắc của Ban Kinh tế Trung ương được vinh dự trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và của Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Ban tổ chức trân trọng cám ơn sự đồng hành cùng chương trình của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Điện lực Dầu Khí Việt Nam - CTCP, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.