• :
  • :

Chính phủ yêu cầu chấn chỉnh công tác đào tạo đại học văn bằng hai

Chấn chỉnh đào tạo đại học văn bằng hai, có biện pháp ngăn chặn tình trạng lạm thu đầu năm học, đảm bảo an toàn trường học là yêu cầu được Chính phủ đặt ra với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 
 

Đại học Đông Đô, đơn vị xảy ra hàng loạt sai phạm trong đào tạo văn bằng hai. (Ảnh: Đại học Đông Đô)

Rà soát, chấn chỉnh công tác đào tạo đại học văn bằng hai, không để xảy ra tiêu cực là một trong những nhiệm vụ Chính phủ giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo trong Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng Tám vừa công bố ngày 16/9.

Cũng theo Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo triển khai năn học mới 2019-2020 thiết thực, hiệu quả; tăng cường công tác quản lý thu, có biện pháp ngăn chặn tình trạng lạm thu đầu năn học; bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh trường học.

Trong đào tạo, Chính phủ chỉ đạo chú trọng xây dựng văn hóa học đường, trang bị kỹ năng sống cho học sinh; đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương.  Trong tuyển dụng giáo viên, Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính xây dựng cơ chế đặt hàng đào tạo giáo viên, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên. Đây cũng là những vấn đề Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo ngành giáo dục thực hiện tại Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuối tháng Tám vừa qua.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chính sách phát triển giáo dục đào tạo cho vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đối tượng chính sách.