• :
  • :

Học viện Báo chí và Tuyên truyền khai giảng năm học mới 2021 - 2022

Ngày 12/10, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2021 - 2022.

Tham dự Lễ khai giảng năm học mới 2021 - 2022 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền có GT. TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS. TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; PGS. TS Lê Đình Hòe - nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; PGS. TS Mai Đức Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền; PGS. TS Phạm Minh Sơn - Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Cùng đông đảo các giảng viên, học viên, sinh viên.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới Học viện Báo chí và Tuyên truyền

GS. TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Đào tạo đội ngũ cán bộ tư tưởng, lý luận cho sự nghiệp cách mạng

Tại buổi Lễ khai giảng năm học mới, PGS. TS Phạm Minh Sơn - Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền chào mừng và trân trọng cảm ơn các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách mời, thầy cô và sinh viên tham dự buổi lễ.

PGS.TS Phạm Minh Sơn cho rằng, năm học 2020 - 2021 là năm học có nhiều khó khăn đối với học viện. Đặc biệt là sự bùng phát của đại dịch Covid-19 đã tác động và ảnh hưởng rất lớn đến công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường song với sự chủ động, nỗ lực và quyết tâm rất lớn của đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Tiếp nối thành tựu của năm học trước, năm học 2021 - 2022, Học viện tiếp tục giữ vững và tăng cường sự đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên quyết tâm đổi mới toàn diện mọi mặt và đã đạt được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa to lớn, góp phần thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện.

Hiện nay, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đào tạo 41 chương trình đại học, trong đó có 1 chương trình liên kế quốc tế, 5 chương trình chất lượng cao; 20 ngành, chuyên ngành đạo tạo thạc sĩ và 6 chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ. Các ngành đều phục vụ thiết thực nhiệm vụ chính trị, đào tạo đội ngũ cán bộ tư tưởng, lý luận và cán bộ báo chí - truyền thông.

Trong năm học vừa qua, Học viện Báo chí và Tuyên truyền được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận và cho phép tổ chức thi sát hạch cấp Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin trình độ cơ bản và nâng cao, chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam và được phép tổ chức học, thi và cấp chứng chỉ Giáo dục quốc phòng, an ninh cho sinh viên theo chuẩn quy định mới.

Đồng thời, Học viện khẩn trương xây dựng và cơ bản hoàn thành 8 đề án mở mới các ngành đạo tạo giảng viên Lý luận chính trị theo kế hoạch của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền khai giảng năm học mới 2021 - 2022
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng tặng hoa chúc mừng khai giảng năm học mới Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Năm học 2020 - 2021, số lượng và chất lượng các công trình, đề tài nghiên cứu đều tăng so với năm học trước, đáp ứng yêu cầu của công tác đào tạo và đóng góp vào công tác lý luận của Đảng. Công tác quản lý khoa học được cải tiến, đã điều chỉnh cơ cấu các đề tài, tập trung nhiều hơn cho việc biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy, các nguồn lực khoa học được huy động nhiều hơn, tiềm lực đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học được phát huy tốt hơn.

Công tác hợp tác quốc tế duy trì hoạt động trao đổi chương trình, kế hoạch hợp tác, nghiên cứu khoa học như đào tạo quốc tế quảng cáo, PR và thương hiệu liên kết với đại học Middlesex (Vương quốc Anh) với 107 hồ sơ dự tuyến trong năm 2021...

Năm học mới 2021 - 2022 có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Các chủ trương đường lối đổi mới về giáo dục và đào tạo của Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng; Đồng thời là năm học đặc biệt ý nghĩa đánh dấu chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền khai giảng năm học mới 2021 - 2022

PGS.TS Phạm Minh Sơn - Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu khai mạc lễ khai giảng năm học mới

Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng đề ra sáu nhiệm vụ giải pháp quan trọng trong năm 2021 - 2022; Đồng thời, nhắn nhủ tới các tân sinh viên khóa 41 của Học viện cần thay đổi phương pháp học từ phổ thông sang đại học, phát huy tính tự chủ, tự giác cao trong nghiên cứu, nắm bắt tri thức và rèn luyện nghề nghiệp... bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người cán bộ của Đảng để sau này phục vụ tốt nhất cho sự nghiệp cách mạng.

Sáng tạo là đặc trưng nổi bật và thế mạnh

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, GS. TS Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận những kết quả của cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong năm học 2020 - 2021. Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ và hết sức phức tạp, gây ra những khó khăn, thách thức to lớn, tuy nhiên, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã chủ động tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch, đảm bảo chất lượng, hiệu quả nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của năm học, đặc biệt là công tác tuyển sinh năm 2021. Học viện mở các khóa đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ có nhiều đột phá mới như tin học, ngoại ngữ, giáo dục quốc phòng - an ninh...

Học viện Báo chí và Tuyên truyền khai giảng năm học mới 2021 - 2022

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng đánh trống khai giảng năm học mới 2021 - 2022

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Học viện tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng chủ động, sáng tạo của người học, gắn với ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao tương tác giữa giảng viên và sinh viên. Học viện hoàn thiện một bước quan trọng về cơ sở vật chất của nhà trường như ký túc xá, thiết bị phục vụ dạy và học, nghiên cứu khoa học, tổ chức cán bộ, hành chính, tài chính, hậu cần và đặc biệt là công tác hợp tác quốc tế được triển khai đồng bộ, phục vụ tốt công tác giảng dạy của nhà trường.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng có một số ý kiến chỉ đạo hết sức ý nghĩa đối với Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhằm bám sát chủ đề năm học 2021 - 2022 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là "Trọng tâm, trách nhiệm, kỷ cương, nêu gương, sáng tạo". Qua đó, trọng tâm là đẩy mạnh đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhất là đào tạo đại học và sau đại học theo phương châm cơ bản, hệ thông, thực tiễn, hiện đại, phát triển toàn diện phẩm chất năng lực của người học.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: "Năm học này, chúng ta đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện tốt các nhiệm vụ, công việc được giao; Đặc biệt là nêu cao trách nhiệm của cơ sở giáo dục thuộc hệ thống trường Đảng và trách nhiệm của trường đại học hàng đầu của đất nước trong lĩnh vực báo chí, truyền thông. Coi nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn kịp thời cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí, truyền thông, góp phần triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng...

Học viện Báo chí và Tuyên truyền khai giảng năm học mới 2021 - 2022

Sinh viên tặng hoa lưu niệm tới GS.TS Nguyễn Xuân Thắng

Kỷ cương là yêu cầu hết sức quan trọng đối với một cơ sở đào tạo thuộc hệ thống trường Đảng; Là vấn đề bảo đảm tính hệ thống, nhất quán, đồng bộ trong tổ chức bộ máy... phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đoàn kết, dân chủ đi đôi với pháp chế, kỷ luật, kỷ cương. Nhà trường cần quan tâm xây dựng đội ngũ quản lý, nhà khoa học, giảng viên có chuyên môn, tư duy, tầm nhìn, kinh nghiệm thực tiễn... mà còn phải có tính đảng cao, yêu nghề, mẫu mực, xứng đảng nêu gương là giảng viên trường Đảng".

GT.TS Nguyễn Xuân Thắng coi sáng tạo là đặc trưng nổi bật và thế mạnh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đây là nền tảng rất tốt để Học viện tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo hơn nữa trong thời gian tới.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cũng gửi lời chúc tới thầy và trò Học viện Báo chí và Tuyên truyền bước vào năm học mới với tinh thần mới, quyết tâm cao, phấn khởi, lạc quan, chủ động nắm bắt cơ hội, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện.

Tác giả: Đức Mậu