• :
  • :

Kinh tế Hà Nội duy trì đà tăng trưởng

Nếu tính từ năm 1986, khi đất nước bắt đầu mở cửa hội nhập kinh tế, sau 35 năm Hà Nội đã có bước thay đổi nhanh chóng. Kinh tế Thủ đô liên tục tăng trưởng ở mức cao, đặc biệt là giai đoạn 2015-2020 trên mọi mặt kinh tế - xã hội đã tạo ra thế và lực mới, góp phần nâng tầm vị thế của đất nước trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Nguồn:http://hanoimoi.com.vn/infographic/Kinh-te/1014231/kinh-te-ha-noi-duy-tri-da-tang-truong?fbclid=IwAR118HLZAFkAkjwXvIhFVzZxNbF8UsaZm6Aeu1_9_RDsc8oUolh0yFOBV60 Copy link