• :
  • :

Phúc Yên (Vĩnh Phúc): Tổng thu ngân sách tăng 18% so với cùng kỳ

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế - xã hội, Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn thành phố Phúc Yên (Vĩnh Phúc) đến nay đạt 84,50% so với kế hoạch và bằng 87,04% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 803 tỷ đồng, tăng 18% so với dự toán và bằng 81% so với cùng kỳ.

Ngày 29/11, tại Trung tâm hội nghị thành phố, UBND thành phố Phúc Yên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2021 để nghe các đơn vị báo cáo và thông qua một số nội dung trong chương trình công tác.

Đồng chí Phan Tiến Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên họp đã được nghe và cho ý kiến vào các báo cáo: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2022; Báo cáo tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo kết quả tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2021.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Công tác giải ngân vốn đầu tư công đến nay chỉ đạt 50,53% kế hoạch. Tình hình An ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định, không để xảy đột xuất, bất ngờ, đặc biệt triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, không để dịch bệnh phát sinh phức tạp, qua đó góp phần giữ vững ổn định tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Hoạt động giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố được quan tâm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đầu tư. Tính đến nay thành phố Phúc Yên có 100% các trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ I.

Trong đó có 18/38 trường chuẩn quốc gia mức độ II. Chất lượng giáo dục của thành phố đều được giữ ổn định, các nhà trường làm tốt công tác ngoại khóa, giáo dục đạo đức cho học sinh. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp cuối cấp đạt 97,88%; số học sinh đỗ vào các trường chuyên của tỉnh tăng hơn so với năm học trước.

Về công tác phòng chống dịch Covid-19, Thành phố đã thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch trên địa bàn. Tính đến ngày 28/11/2021, trên địa bàn thành phố ghi nhận 78 ca F0, 1880 trường F1, 124 F2, thành phố cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, không để dịch lây lan trong cộng đồng.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2021 và Kế hoạch phát triển KT – XH năm 2022
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2021 và Kế hoạch phát triển KT - XH năm 2022

Đồng chí Phan Tiến Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã phường trên cơ sở các chỉ tiêu đã ký cam kết với Thành ủy, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu từ nay cho đến cuối năm 2021. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch công tác tuyển quân năm 2022; Phối hợp với Công an thành phố, UBND các xã, phường làm tốt công tác nắm tình hình, tuyên truyền, vận động thanh niên nhận thức đầy đủ trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc việc khám tuyển, sẵn sàng lên đường nhập ngũ, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu công tác tuyển quân năm 2022.

Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đẩy nhanh công tác giải quyết các vi phạm về đất đai đảm bảo kế hoạch đề ra, đồng thời, phối hợp với Ban Quản lý dự án thành phố, UBND các xã phường tiếp tục đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, nhanh chóng giải ngân nguồn vốn các dự án trọng điểm của thành phố.

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm văn hóa tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và tuyên truyền về công tác tuyên quân, đồng thời, kiểm tra hướng dẫn công tác tuyên truyền đài truyền thanh cơ sở tiếp sóng đúng khung giờ của đài phát thanh thành phố.

Tác giả: Lê Sơn