• :
  • :
Nhộng rang - Canh Cáy

Nhộng rang - Canh Cáy

Cô gái út có một bữa bật nói: Từ ngày bà ngoại mất, con chưa được ăn một bữa nhộng rang nào ngon như của bà.