• :
  • :
Đẩy mạnh hợp tác du lịch ASEAN+3

Đẩy mạnh hợp tác du lịch ASEAN+3

Ngày 14.1.2020, tại Brunei, trong khuôn khổ Diễn đàn du lịch Đông Nam Á (ATF) 2020 đã diễn ra Hội nghị Cơ quan du lịch quốc gia ASEAN+3 với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc lần thứ 36. Brunei và Nhật Bản đồng Chủ tịch Hội nghị này.