• :
  • :

Hậu Giang kêu gọi đầu tư 4 lĩnh vực trọng điểm

Hậu Giang đang tập trung kêu gọi đầu tư vào 4 lĩnh vực trong điểm là đầu tư hạ tầng các khu cụm công nghiệp, đầu tư xây dựng chợ đầu mối nông sản, các nhà máy chế biến và tiêu thụ nông sản, đầu tư vào khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các dự ...

Khởi sắc nông thôn mới thành phố Hồ Chí Minh

Sau 10 năm nỗ lực xây dựng nông thôn mới (2010-2020), bộ mặt ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh đã khởi sắc, trở nên văn minh, hiện đại và năng động hơn, với 56/56 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong giai đoạn 2021-2025, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ...

Thu hút các dự án quy mô lớn để ĐBSCL phát triển nhảy vọt

Định hướng chiến lược chủ đạo của vùng ĐBSCL là lấy “con người” làm trọng tâm trên cơ sở xây dựng một môi trường sống tốt đẹp hơn, với mật độ dân số phù hợp, trình độ kinh tế và chất lượng cung ứng dịch vụ ngày càng cải thiện, nâng cao lợi thế cạnh ...

Ngành Nông nghiệp Thủ đô: Hai mũi nhọn tạo đột phá mới

Triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội, ngành Nông nghiệp Thủ đô đã chọn nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao làm những mũi nhọn tạo đột phá cho giai đoạn phát triển mới. ...