• :
  • :
Giải ngân vốn đầu tư công đang có chuyển biến tích cực

Giải ngân vốn đầu tư công đang có chuyển biến tích cực

Mặc dù dịch COVID-19 tác động nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế xã hội của đất nước, song dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng và ước 7 tháng đã có sự ...
Vân Đồn: Tăng sức hấp dẫn nhà đầu tư

Vân Đồn: Tăng sức hấp dẫn nhà đầu tư

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 266/QĐ-TTg ngày 17/2/2020 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động lập quy hoạch các phân khu, làm cơ sở thu hút nhà đầu tư chiến lược vào đầu tư ...