• :
  • :
Khám trái tuyến có được cấp giẩy nghỉ ốm?

Khám trái tuyến có được cấp giẩy nghỉ ốm?

Bà Lê Thị Kiều Ánh (TPHCM) đăng ký khám BHYT ở Bệnh viện 175. Vừa qua, bà bị thủy đậu và có xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH tại Bệnh viện quận 12. TPHCM nhưng không được chấp thuận vì lý do bà khám bệnh không đúng tuyến.