• :
  • :

Siết chặt nhập khẩu cá tầm tại các cửa khẩu

Tổng cục Hải quan yêu cầu các lực lượng Hải quan tại các cửa khẩu trọng điểm như: Hữu Nghị, Lào Cai, Móng Cái, Chi Ma, Tà Lùng... kiểm soát chặt việc nhập khẩu cá tầm về Việt Nam để đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ và thuộc danh mục được phép kinh doanh ...