• :
  • :

Galaxy S21 | S21+ 5G: Bắt trọn khung hình ấn tượng cùng Thu Phóng Không Gian | Samsung