• :
  • :

Thử thách khả năng chống bám bẩn của sơn Nippon Odour-less Spot-less