• :
  • :
Gửi tiết kiệm online nhận lãi cao hơn tại HDBank

Gửi tiết kiệm online nhận lãi cao hơn tại HDBank

Khuyến khích khách hàng tăng cường giao dịch online, thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt đang trong dịch COVID-19, HDBank nay triển khai thêm chương trình Gửi tiết kiệm online với mức lãi suất ưu đãi cao hơn 0,1% so với gửi tiết kiệm tại quầy.
BHXH Việt Nam đẩy mạnh thanh toán điện tử

BHXH Việt Nam đẩy mạnh thanh toán điện tử

Năm 2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam sẽ tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và kết nối, khai thác các cơ sở dữ liệu (CSDL); thúc đẩy thanh toán điện tử và đảm bảo các điều kiện để thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.