• :
  • :
BHXH Việt Nam đẩy mạnh thanh toán điện tử

BHXH Việt Nam đẩy mạnh thanh toán điện tử

Năm 2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam sẽ tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và kết nối, khai thác các cơ sở dữ liệu (CSDL); thúc đẩy thanh toán điện tử và đảm bảo các điều kiện để thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
Tín dụng năm 2020 duy trì ở mức khoảng 14%

Tín dụng năm 2020 duy trì ở mức khoảng 14%

Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng 2020 sẽ cân nhắc trong khoảng của năm 2019 (14%). Tất cả các biện pháp điều hành chính sách tiền tệ của NHNN trong năm 2019 và 2020 sẽ đều kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát bình quân dưới 4%, ổn định kinh ...