• :
  • :

Tăng cường thanh tra chuyên ngành, xử lý vi phạm về BHXH

Nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra những tháng cuối năm 2022, nhất là thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch, đột xuất đối với những đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT), BHXH Việt Nam yêu cầu toàn ngành tăng cường thanh tra chuyên ngành, xử lý vi phạm hành chính các tháng cuối năm 2022.

Tăng cường thanh tra chuyên ngành, xử lý vi phạm về BHXH
Ảnh minh họa.

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 1774/QĐ-BHXH ngày 30/12/2021 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và thanh tra, kiểm tra liên ngành năm 2022. Rà soát danh sách các đơn vị trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kịp thời điều chỉnh, thay thế đơn vị thanh tra, kiểm tra để phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương nhằm đảm bảo mục tiêu tăng thu (đối tượng, mức đóng), giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT.

Ngoài ra, tăng cường thành lập các đoàn thanh tra chuyên ngành đột xuất đối với các đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHTN, BHYT, đặc biệt là các đơn vị chậm đóng từ 3 tháng trở lên hoặc đơn vị có số tiền chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT lớn. Đổi mới phương pháp làm việc, linh hoạt trong triển khai thanh tra đột xuất; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đánh giá, khai thác dữ liệu để xác định các hành vi vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHTN, BHYT vừa nâng cao hiệu quả của hoạt động thanh tra, tiết kiệm thời gian làm việc trực tiếp tại các đơn vị sử dụng lao động vừa đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật thanh tra.

Chú trọng việc phát hiện các trường hợp đóng thiếu mức đóng, các trường hợp thuộc đối tượng bắt buộc phải tham gia BHXH, BHTN, BHYT, nhưng không đăng ký tham gia. Trên cơ sở số lao động giữa cơ quan Thuế và cơ quan BHXH, tiến hành phân tích, sàng lọc và nhận diện dấu hiệu vi phạm; thực hiện kiểm tra Sổ quản lý nhân sự, Hợp đồng lao động, Bảng thanh toán tiền lương, Sổ chi tiết các tài khoản kế toán, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp của cơ quan Thuế để xác định, yêu cầu truy thu, tăng mới đối tượng bắt buộc phải tham gia theo quy định.

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu khi phát hiện các vụ việc vi phạm hành chính về đối tượng, phương thức, mức đóng BHXH, BHTN, BHYT cần xử lý nghiêm, không bỏ lọt hành vi hoặc xử phạt không đúng hình thức, mức phạt được quy định đối với lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT.

B.D