• :
  • :

Doanh nghiệp may mặc giảm đơn hàng

Bên cạnh những doanh nghiệp đang ổn định sản xuất, duy trì công việc cho người lao động, tại Hải Phòng, một số doanh nghiệp tập trung vào khối may mặc đang gặp khó khăn về đơn hàng, nguy cơ cắt giảm lao động.