• :
  • :

Các bước chinh phục học bổng ASEAN

Bằng kinh nghiệm bản thân, Nguyễn Xuân Nguyên - sinh viên Trường Nanyang Business School, trực thuộc Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore - đã chỉ ra các bước chinh phục học bổng ASEAN.