• :
  • :

Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo

Xác định việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức, người lao động (CBVCNLĐ) là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian vừa qua, các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 Công đoàn khối các trường Đại học, Cao đẳng ...

Những chính sách dân sinh mới có hiệu lực từ tháng 10/2022

Cắt giảm thủ tục hành chính liên quan kinh doanh lĩnh vực hàng hải; Người sử dụng lao động sẽ không còn được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp; Miễn phí cấp và sử dụng tài khoản định danh điện tử… là những chính sách, pháp luật mới có hiệu lực kể ...