• :
  • :

Du lịch Hải Phòng khởi sắc nhờ Foodtour

TP.Hải Phòng hướng về thị trường khách du lịch nội địa để phục hồi du lịch. Trong đó, lựa chọn Foodtour là sản phẩm chiến lược, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu và xu hướng du lịch trong tình hình mới.