• :
  • :

Nhiều tin vui với ngành Y tế Hải Phòng

Từ đầu năm 2023 có nhiều tin vui với ngành Y tế Hải Phòng. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu được triển khai thành công đã mang thêm hy vọng sống khỏe cho người dân, tạo động lực cho đội ngũ y, bác sĩ tiến đến nền y tế tiên tiến, hiện đại.