• :
  • :

Hé mở hệ sinh thái nhiều quỹ đất của Tasco

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tasco thông qua kế hoạch tăng vốn để hoán đổi 100% phần vốn góp tại Công ty TNHH SVC Holdings. Đồng thời, ban lãnh đạo Tasco cũng thông qua đề án phát triển lĩnh vực bất động sản, hợp tác với Savico để phát ...