• :
  • :

Thành phố Hà Nội đẩy mạnh phát triển làng nghề

Hiện nay, thành phố có khoảng 100 làng nghề đạt doanh thu từ 10 tỷ đến 20 tỷ đồng/ năm, gần 70 làng nghề đạt từ 20 tỷ đến 50 tỷ đồng/năm và khoảng 20 làng nghề đạt trên 50 tỷ đồng/năm, đóng góp đáng kể vào ngân sách địa phương.

“Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính”

Ngày 17/3/2021, Thành uỷ Hà Nội khóa XVII đã ban hành Chương trình số 01-CTr/TU về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn ...

Cán bộ Đoàn thời 4.0 “vững tay chèo” qua cơn sóng cả

Đã 90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gánh trên vai trọng trách lớn lao và đang hàng ngày thực hiện sứ mệnh của mình, cùng Đảng, cùng đất nước kinh qua những cơn sóng cả. Trong kỷ nguyên 4.0, thời cơ đến cùng nhiều khó khăn, thách thức, lớp trẻ hôm nay ...