• :
  • :

Những chính sách dân sinh mới có hiệu lực từ tháng 10/2022

Cắt giảm thủ tục hành chính liên quan kinh doanh lĩnh vực hàng hải; Người sử dụng lao động sẽ không còn được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp; Miễn phí cấp và sử dụng tài khoản định danh điện tử… là những chính sách, pháp luật mới có hiệu lực kể ...

Tăng cường thanh tra chuyên ngành, xử lý vi phạm về BHXH

Nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra những tháng cuối năm 2022, nhất là thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch, đột xuất đối với những đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo ...