• :
  • :

Chung tay giúp đỡ đoàn viên gặp khó khăn

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH New Apparel Far Eastern Việt Nam (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) ngoài vận động đoàn viên, người lao động hăng say sản xuất, góp phần phát triển doanh nghiệp, còn thể hiện sự đoàn kết, nhân ái, chung tay giúp đỡ nhiều ...