• :
  • :

Thương mại số trong RCEP là tương lai của WTO?

Sau nhiều năm đàm phán, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đã được ký kết vào ngày 15/11/2020 với các bên ký kết là 10 quốc gia thành viên của ASEAN cùng Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc.

SSI ra mắt quỹ đầu tư tăng trưởng dài hạn Việt Nam

Công ty TNHH Quản lý Qũy SSI (SSIAM) vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào ra công chúng (IPO) chứng chỉ Qũy Đầu tư tăng trưởng dài hạn Việt Nam (Vietnam Long-term Growth Fund – viết tắt: VLGF) ngày 19/10 vừa qua. ...

Năm 2021: Thêm cơ sở cải thiện tăng trưởng GDP

Tăng trưởng GDP quý III/2021 giảm sâu khiến các tổ chức trong và ngoài nước liên tục hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam. Tuy nhiên, trong hàng loạt các khó khăn, nền kinh tế năm 2021 vẫn có những cơ sở để hy vọng vào tốc độ tăng trưởng tốt hơn kết ...