• :
  • :

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho VIB tăng vốn thêm hơn 5.500 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB) được tăng vốn thêm hơn 5.500 tỷ đồng để nâng vốn điều lệ lên trên 21.000 tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB).

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc VIB tăng vốn điều lệ thêm tối đa 5.545.300.480.000 đồng.

Trong đó, VIB sẽ tăng vốn dưới hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu là 5.436.000.480.000 đồng từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Đồng thời, ngân hàng cũng sẽ phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên là 109.300.000.000 đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị VIB thông qua.

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho VIB tăng vốn thêm hơn 5.500 tỷ đồng
Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB)

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu VIB thực hiện việc tăng vốn điều lệ đúng quy định pháp luật pháp luật và chỉ được thực hiện tăng vốn theo quy định của văn bản này khi tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.

Trước đó, vào tháng 3/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của VIB đã thông qua phương án nâng vốn điều lệ lên trên 21.000 tỷ đồng, tăng 35,7% so với mức vốn đang có.

Trong đó, ngân hàng sẽ chia cổ phiếu thưởng 35% cho cổ đông hiện hữu và 0,7% cho cán bộ nhân viên từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Kế hoạch này xuất phát từ nhu cầu vốn của ngân hàng dành cho các dự án đầu tư vào hệ thống công nghệ, mạng lưới, cấp tín dụng, đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn trong kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, chính sách ESOP (chia cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên) nhằm phát triển và duy trì đội ngũ nhân sự chất lượng, phục vụ cho các hoạt động kinh doanh, vận hành của ngân hàng.

Về kết quả kinh doanh, VIB ghi nhận lợi nhuận năm 2021 vượt 8.000 tỷ đồng, tăng trưởng 38% so với năm trước, tiếp tục nằm trong top đầu ngành về hiệu quả hoạt động với tỷ lệ ROE (lợi nhuận/vốn sở hữu) đạt 31%.

Năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của VIB đã thông qua kế hoạch lợi nhuận 10.500 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2021. Các chỉ tiêu về tổng tài sản, tổng dư nợ tín dụng và huy động vốn đều tăng 30%, lần lượt là 402.500 tỷ đồng; 265.600 tỷ đồng và 280.600 tỷ đồng.

Năm 2022, VIB định hướng tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng nguồn thu ngoài mảng tín dụng truyền thống sang các sản phẩm mang lại thu nhập ngoài lãi giúp đa dạng hóa nguồn thu và nâng cao hiệu suất sinh lời.

Tác giả: Hậu Lộc