• :
  • :

Bột giặt OMO Comfort 0% chất tẩy - Sạch + Thơm + Lành tay, lời cả 3 đường