• :
  • :
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Bổ nhiệm nhân sự Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Chiều 24/12, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) đã tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.