• :
  • :
Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Mất thị lực vĩnh viễn vì nhược thị không chữa trước 6 tuổi
Nhược thị hay bệnh “mắt lười” là sự suy giảm hoạt động của thị giác. Tật khúc xạ này rất nguy hiểm vì chưa có thuốc đặc trị và có thể dẫn đến mù lòa.