• :
  • :
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Bỏ yêu cầu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ: Giảm "gánh nặng" văn bằng
Chủ trương bỏ yêu cầu phải có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đối với công chức, viên chức ngành Giáo dục - Đào tạo là thông tin nhận được sự đồng thuận ...