• :
  • :

Có 88 Nghiệp đoàn Nghề cá cơ sở tại 16/28 tỉnh, thành phố

Tính đến hết ngày 31.5.2022, Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam có 88 Nghiệp đoàn Nghề cá cơ sở tại 16/28 tỉnh, thành phố có biển với 17.692 đoàn viên và 5.239 tàu cá có công suất máy trên 90CV hoặc có chiều dài từ 15 mét trở lên. Đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam sẽ diễn ra tại Hà Nội ngày 22.9.

Có 88 Nghiệp đoàn Nghề cá cơ sở tại 16/28 tỉnh, thành phố

Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam tổ chức trao tặng cờ Tổ quốc đến ngư dân và đoàn viên Nghiệp đoàn Nghề cá cơ sở (ảnh minh họa). Ảnh: CĐN

Như vậy, so với thời điểm tổ chức Đại hội Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam lần thứ nhất đến nay đã phát triển thêm 15 Nghiệp đoàn Nghề cá cơ sở, 2.178 đoàn viên, 1.177 tàu cá tại 5 tỉnh, thành phố.

Về cơ cấu tổ chức cơ bản các Nghiệp đoàn Nghề cá cơ sở đều chịu sự quản lý, chỉ đạo hoạt động toàn diện của Liên đoàn Lao động quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh (82/88 Nghiệp đoàn Nghề cá cơ sở), còn 6 Nghiệp đoàn Nghề cá cơ sở do Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn địa phương quản lý, chỉ đạo (tỉnh Quảng Bình 2/2 Nghiệp đoàn Nghề cá cơ sở, tỉnh Khánh Hòa 3/9 Nghiệp đoàn Nghề cá cơ sở, Tiền Giang 1/4 Nghiệp đoàn Nghề cá cơ sở). 

Cán bộ Nghiệp đoàn Nghề cá cơ sở đều là kiêm nhiệm trên tinh thần tự nguyện, được cơ cấu là chủ tàu, tổ trưởng tổ đánh bắt, đa số là ngư dân đánh bắt xa bờ, có uy tín. Thời gian hoạt động Nghiệp đoàn hạn chế do đi biển dài ngày, việc tổ chức sinh hoạt cũng khó khăn do đoàn viên đi biển theo tàu, theo mùa vụ, chỉ ở nhà khi biển động.

Các Nghiệp đoàn Nghề cá cơ sở được thành lập tại cấp xã. Sau khi được thành lập đã tiếp tục phát triển thêm đoàn viên và tổ chức Đại hội theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ được bố trí đảm bảo sự chỉ đạo cán bộ Nghiệp đoàn trong đất liền cũng như ngoài khơi xa.

Số lượng đoàn viên của các Nghiệp đoàn Nghề cá cơ sở không ổn định, thường xuyên có biến động tăng giảm do phụ thuộc vào mùa vụ khai thác hải sản, thu nhập của người lao động và sự tham gia của lao động nghề cá của các địa phương khác. 

Lượt xem: 69
Nguồn:laodong.vn Sao chép liên kết