• :
  • :

Hà Nội: Quận Ba Đình đã di dời được 128/174 hộ dân tại các chung cư nguy hiểm

Đến nay, quận Ba Đình đã di dời được 128/174 hộ dân tại các chung cư nguy hiểm cấp D về nhà tạm cư, còn 46 hộ chưa đồng thuận.

Tại Kế hoạch số 335/KH-UBND ngày 31/12/2021 về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội - đợt 1, UBND thành phố đã giao UBND quận Ba Đình hoàn thành di dời các hộ dân khỏi nhà nguy hiểm cấp D; khảo sát, xác định hiện trạng nhà chung cư cũ; Kiểm định, nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; Lựa chọn chủ đầu tư dự án cải tạo các khu chung cư: Thành Công, Giảng Võ.

chung cư G6A Thành Công (quận Ba Đình)
Một số hộ tại chung cư G6A Thành Công (quận Ba Đình) chưa đồng thuận di rời

Theo báo cáo của UBND quận Ba Đình, tổng số hộ dân phải di dời tại 5 nhà chung cư nguy hiểm trên địa bàn quận là 174 hộ.

Đến nay, quận Ba Đình đã di dời được 128/174 hộ dân về nhà tạm cư. Quận còn 46 hộ chưa đồng thuận. Trong đó có 1 hộ tại tập thể Bộ Tư pháp; 3 hộ tại đơn nguyên 1 nhà A Ngọc Khánh; 3 hộ tại nhà 148 - 150 Sơn Tây; 16 hộ tại đơn nguyên 3 nhà C8 tập thể Giảng Võ; 23 hộ tại đơn nguyên 1, 2 nhà G6A Thành Công.

UBND quận Ba Đình đã ban hành kế hoạch di dời đối với các hộ còn lại, trong đó yêu cầu cơ quan chức năng thuộc quận cưỡng chế di dời đối với các hộ không chấp hành.

Tác giả: Diệu Linh