• :
  • :

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm gắn thi đua với chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động

Phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác thi đua khen thưởng năm 2022; Hưởng ứng các phong trào thi đua do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố và quận Hoàn Kiếm phát động, Ban Thường vụ LĐLĐ quận Hoàn Kiếm ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ và các Công đoàn cơ sở năm 2023, với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

Cụ thể đối với khối doanh nghiệp, LĐLĐ quận phát động trong CNLĐ các doanh nghiệp ra sức thi đua nâng cao kỹ năng, trình độ tay nghề, phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật; Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động (NLĐ).

Trọng tâm là các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Công nhân giỏi Thủ đô", “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô", phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”...

Cùng với đó phát động các đợt thi đua cao điểm, gắn biển các công trình, phần việc, sản phẩm chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, chào mừng Đại hội Công đoàn quận lần thứ XIX, tiến tới Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm gắn thi đua với chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm gắn thi đua với công tác chăm lo cho đoàn viên, NLĐ...

Đồng thời LĐLĐ quận yêu cầu các Công đoàn cơ sở (CĐCS) tiếp tục vận động CNLĐ tích cực tham gia, hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động; Quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đăng ký sáng kiến giai đoạn 2.

Đặc biệt LĐLĐ quận yêu cầu CĐCS quan tâm tổ chức các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn; Chăm lo đời sống, lợi ích thiết thực cho đoàn viên, NLĐ; Tham gia xây dựng, triển khai, giám sát thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ. Cụ thể hóa phong trào thi đua thực hiện chủ đề công tác năm 2023 của Tổng LĐLĐ Việt Nam “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS”, tăng tỷ lệ đoàn viên trên tổng số lao động ở những nơi đã thành lập Công đoàn.

Đối với khu vực hành chính, sự nghiệp, LĐLĐ quận phát động thi đua trong cán bộ công chức, viên chức (CBCC,VC), NLĐ thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Trung ương, Thành phố, Tổng LĐLĐ Việt Nam và quận Hoàn Kiếm.

Vận động CBCC, VC, NLĐ trong các cơ quan, đơn vị thi đua học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, sáng tạo, vượt khó, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận Hoàn Kiếm, Thủ đô và đất nước năm 2023.

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm gắn thi đua với chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động
Các phong trào thi đua cũng được sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời.

Tiếp tục tổ chức vận động CBCC, VC, NLĐ đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào thi đua "Người tốt việc tốt”; phong trào “CBCC,VC, NLĐ thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”; phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; thi đua “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính”...

Tiếp tục vận động CBCC, VC, NLĐ động tích cực tham gia, hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Phấn đấu năm 2023, tối thiểu 20% đội ngũ CBCC, VC, NLĐ trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp có sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở và cập nhật sáng kiến trong hệ thống Chương trình “1 triệu sáng kiến” của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Để phong trào thi đua đạt hiệu quả, các cấp Công đoàn quận Hoàn Kiếm tập trung tổ chức phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ quận năm 2023, theo 2 đợt. Đợt 1 từ tháng 1/1/2023 đến 30/6/2023, với chủ đề “Đoàn kết, sáng

tạo, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp”. Đợt 2 từ 1/7/2023 đến 31/12/2023, với chủ đề “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023”.

Ban Thường vụ LĐLĐ quận Hoàn Kiếm kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ quận tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do LĐLĐ quận phát động, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức trong lao động sản xuất, công tác và học tập để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của quận Hoàn Kiếm và Thủ đô năm 2023.

Trần Vũ