• :
  • :

Thạch Thất: Hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

Xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng đối với tổ chức Công đoàn, thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thach Thất đã có nhiều giải pháp để phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Cụ thể, bám sát chương trình, kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ Huyện ủy, ngay từ đầu năm LĐLĐ huyện Thạch Thất đã xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; tập trung tuyên truyền vận động ở các doanh nghiệp có đông công nhân lao động và các doanh nghiệp đủ điều kiện để thành lập tổ chức Công đoàn.

Trong năm 2021, LĐLĐ huyện thành lập mới được 12 CĐCS, đạt 200% (vượt 100% chỉ tiêu kế hoạch); kết nạp mới 391/300 đoàn viên công đoàn, đạt 130,3% (vượt 30,3% kế hoạch). Việc chỉ đạo các cấp Công đoàn tập trung củng cố tổ chức xây dựng CĐCS vững mạnh cũng được quan tâm.

Thạch Thất: Hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở
Lễ ra mắt Công đoàn Công ty TNHH Widia Shinky Việt Nam ( trực thuộc LĐLĐ huyện Thạch Thất)

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ, LĐLĐ huyện đã tổ chức 4 lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ CĐCS và cán bộ phụ trách công tác tài chính, kiểm tra, Thanh tra nhân dân và cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở.

Đồng thời, tổ chức hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn cơ sở khối giáo dục, chương trình phối hợp công tác giữa LĐLĐ và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện năm học 2020-2021, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm học 2020-2021.

Trong năm qua, LĐLĐ huyện đã chủ động xây dựng mối quan hệ công tác giữa Công đoàn và chính quyền đồng cấp trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; xây dựng kế hoạch tham gia giám sát, phản biện xã hội; tham gia phản biện xã hội vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của Ủy ban nhân dân huyện...

Ngoài ra, các cấp Công đoàn cũng đã làm tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp. Trong năm, các CĐCS đã giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp đoàn viên ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Các CĐCS đã giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về Đảng được 295 cán bộ, đoàn viên Công đoàn; xem xét, kết nạp được 221 đoàn viên ưu tú vào Đảng.

K.Tiến