• :
  • :

Tích cực đóng góp, cùng thành phố thực hiện thành công Nghị quyết số 15-NQ/TƯ

Sáng 20/9, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong có buổi nói chuyện tại Câu lạc bộ Thăng Long (số 2 Trần Bình Trọng) về triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (Nghị quyết số 15-NQ/TƯ).

Tham dự có các đồng chí trong Ban Chủ nhiệm, khoảng 300 hội viên Câu lạc bộ Thăng Long và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Tích cực đóng góp, cùng thành phố thực hiện thành công Nghị quyết số 15-NQ/TƯ
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong làm rõ tính chất quan trọng, sự cần thiết của Nghị quyết số 15-NQ/TƯ

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã đi sâu làm rõ tính chất quan trọng, sự cần thiết của Nghị quyết số 15-NQ/TƯ, trong đó nhấn mạnh những kết quả nổi bật và những hạn chế tồn tại sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ ngày 6/1/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020”.

Đi sâu phân tích những nội dung căn bản gồm 4 quan điểm, 2 mục tiêu, 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 15-NQ/TƯ, đồng chí Nguyễn Văn Phong cho biết, điểm mới nổi bật của Nghị quyết lần này là Bộ Chính trị nhấn mạnh yêu cầu kết hợp hài hoà, nhuần nhuyễn giữa giữ gìn bản sắc văn hoá với phát triển kinh tế và giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa; Xác định văn hóa, con người không chỉ là mục tiêu, động lực mà còn là nguồn lực để phát triển Thủ đô.

Trên cơ sở đó, Bộ chính trị yêu cầu phải khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng, ngàn năm văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hà Nội. Đây là nhiệm vụ, giải pháp rất quan trọng, cũng chính là tinh thần được nêu rõ trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình hành động phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành đối với các nhiệm vụ rất cụ thể. Đồng chí đề nghị Câu lạc bộ Thăng Long và các hội viên với bề dày kinh nghiệm công tác sẽ tích cực đóng góp cùng thành phố thực hiện thành công Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị như mục tiêu đã đề ra.

Lượt xem: 53
Tác giả: Hạnh Nguyên