• :
  • :

TP.HCM: Chủ tịch 16 quận được quyết định dự án mở rộng hẻm, cải tạo vỉa hè

TP.HCM ủy quyền cho chủ tịch 16 quận quyết định dự án nhóm C giúp thủ tục đầu tư cải tạo vỉa hè, mở rộng hẻm hay xây trường học nhanh hơn.

Theo đó, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định ủy quyền cho chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 quận được quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư công nhóm C, trước đây sử dụng nguồn vốn ngân sách quận hoặc sử dụng vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách quận (trừ các dự án tu bổ di tích có cấu phần xây dựng). Thời hạn ủy quyền từ ngày 29/5/2023 đến hết năm 2025.

TP.HCM: Chủ tịch 16 quận được quyết định dự án mở rộng hẻm, cải tạo vỉa hè
Con hẻm 84 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1 cần sớm được cải tạo nâng cấp

Theo quy định, dự án nhóm A có tổng mức đầu tư trên 2.300 tỉ đồng, nhóm B từ 120 - 2.300 tỉ đồng, còn nhóm C dưới 120 tỉ đồng. Luật Đầu tư công vẫn cho phép cấp quận, huyện được quyết định đầu tư dự án nhóm B và nhóm C.

Tuy nhiên, khi TP.HCM thực hiện chính quyền đô thị từ tháng 7/2021, thì 16 quận không còn Hội đồng nhân dân và không còn là một cấp ngân sách nên khối lượng công việc dồn về Uỷ ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh.

Ví dụ như nếu mở rộng một con hẻm, cải tạo một đoạn vỉa hè có tổng mức đầu tư chừng vài trăm triệu hoặc vài tỉ đồng, trước đây do quận quyết định đầu tư thì nay phải chuyển lên Sở Giao thông vận tải thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh quyết định. Điều này dẫn đến Sở Giao thông vận tải quá tải vì phải thêm hàng trăm dự án từ 16 quận đổ về.

Bất cập trên được nêu ra tại nhiều cuộc họp của Ủy ban nhân dân TP.HCM cũng như giám sát về đầu tư công của Hội đồng nhân dân TP.HCM. Nhiều lãnh đạo quận đánh giá quyết định ủy quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TP.HCM giúp địa phương gỡ vướng được thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án chỉnh trang đô thị, xây dựng trường học. Trong khi đó, nguồn vốn thực hiện dự án vẫn từ cấp thành phố.

Ngoài ủy quyền quyết định đầu tư, lãnh đạo TP.HCM cũng sửa đổi nguyên tắc chọn cơ quan lập hồ sơ thẩm định, đề xuất chủ trương đầu tư với dự án đầu tư công.

Cụ thể, đối với dự án đầu tư thuộc nhiều lĩnh vực và dự án nhóm C, sau khi Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TP.HCM có thể quyết định giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư cho Uỷ ban nhân dân 16 huyện để lập hồ sơ, trình thẩm định, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nghiên cứu tiền khả thi.

Nếu dự án đầu tư công nhóm B, C thuộc thẩm quyền thì chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện theo quy định của luật Đầu tư công mà không phải để cơ quan khác thẩm định, báo cáo nghiên cứu khả thi về kinh tế kỹ thuật như các quy định cũ.

Lượt xem: 7
Tác giả: Đức Lâm