• :
  • :

UBND TP Hà Nội xem xét ủy quyền lập đề án thành lập 5 quận

Sáng 16/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh chủ trì phiên họp UBND thành phố Hà Nội thường kỳ tháng 9/2022 xem xét thông qua một số nội dung theo chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 và chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì phiên họp.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì phiên họp

Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Trung tướng - Giám đốc Công an thành phố Nguyễn Hải Trung, Trung tướng - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Quốc Duyệt; Các Phó Chủ tịch UBND thành phố: Hà Minh Hải, Nguyễn Mạnh Quyền.

Tại phiên họp, tập thể UBND thành phố xem xét ban hành quyết định về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội; Ban hành quy định về lập, đề xuất, phê duyệt danh mục và bố trí kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình tài sản công sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách thành phố Hà Nội thay thế Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND của UBND thành phố.

Tập thể UBND thành phố cũng xem xét việc ủy quyền cho UBND các huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng thực hiện việc lập Đề án thành lập 5 quận của 5 huyện. UBND thành phố xem xét ban hành Quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi.

UBND thành phố cũng cho ý kiến bằng văn bản tại cuộc họp về quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố; Phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây cũ đoạn từ Km18+561,5 đến Km19+900 thuộc địa bàn xã Hồng Minh (huyện Phú Xuyên); Giá đất cụ thể làm căn cứ thu tiền sử dụng đất tái định cư tại ô quy hoạch ký hiệu C3-2B/N04 phường Thạch Bàn khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Tuy (quận Long Biên).

Bên cạnh đó, UBND thành phố cho ý kiến về tờ trình về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô”; Tờ trình xây dựng Nghị quyết của HĐND thành phố ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực công thương thành phố Hà Nội; xem xét giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ đối với Công ty Cổ phần Công trình 6.

Lượt xem: 79
Tác giả: Lam Dương