• :
  • :

"Chim sắt" Vietnam Airlines sẵn sàng cất cánh trở lại