• :
  • :

Người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A không được từ chối chữa bệnh

Bạn đọc có emaill tieuyenxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, bệnh truyền nhiễm nhóm A gồm những loại nào. Người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A có được phép từ chối chữa bệnh không?

Người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A  không được từ chối chữa bệnh

Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Minh Ánh

Luật gia Nguyễn Thu Thủy, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điểm a, Khoản 1, Điều 3 của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 được bổ sung bởi Quyết định 219/QĐ-BYT quy định về phân loại bệnh truyền nhiễm như sau:

1. Bệnh truyền nhiễm gồm các nhóm sau đây:

a) Nhóm A gồm các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh.

Các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A bao gồm bệnh bại liệt; bệnh cúm A-H5N1; bệnh dịch hạch; bệnh đậu mùa; bệnh sốt xuất huyết do vi rút Ê - bô - la (Ebola), Lát-sa (Lassa) hoặc Mác-bớc (Marburg); bệnh sốt Tây sông Nin (Nile); bệnh sốt vàng; bệnh tả; bệnh viêm đường hô hấp cấp nặng do vi rút và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới phát sinh chưa rõ tác nhân gây bệnh; bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra;

Điều 66 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 quy định về bắt buộc chữa bệnh như sau:

1. Các trường hợp bắt buộc chữa bệnh theo quy định của luật này bao gồm:

a) Mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm;

b) Bệnh tâm thần ở trạng thái kích động, trầm cảm có ý tưởng, hành vi tự sát hoặc gây nguy hiểm cho người khác theo quy định của pháp luật.

2. Việc bắt buộc chữa bệnh thực hiện theo quy định của pháp luật về hình sự và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật này.

Điều 12 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 quy định về quyền được từ chối chữa bệnh và ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như sau:

1. Được từ chối xét nghiệm, sử dụng thuốc, áp dụng thủ thuật hoặc phương pháp điều trị nhưng phải cam kết tự chịu trách nhiệm bằng văn bản về việc từ chối của mình, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 66 của uật này.

2. Được ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi chưa kết thúc điều trị nhưng phải cam kết tự chịu trách nhiệm bằng văn bản về việc ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trái với chỉ định của người hành nghề, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 66 của luật này.

Như vậy, người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A không được quyền từ chối chữa bệnh và ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định được trích dẫn ở trên.

Tư vấn pháp luật

Hãy gọi đường dây nóng tư vấn pháp luật: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi:

tuvanphapluat@laodong.com.vn để được trả lời.

Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe.