• :
  • :

Tăng cường công tác pháp chế trong ngành Y tế

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa ký ban hành chỉ thị 05/CT-BYT về tăng cường công tác pháp chế trong ngành Y tế.

Theo Bộ Y tế, công tác xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật trong ngành Y tế vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Một số đơn vị chưa đặt công tác hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm, nhân lực làm công tác pháp chế còn thiếu, chưa đồng đều; Chất lượng một số văn bản pháp luật chưa cao; Còn tình trạng chậm tiến độ ban hành văn bản…

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại Hội nghị.Ảnh: Bộ Y tế
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan (Ảnh: Bộ Y tế)

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị cần chủ động làm đầu mối giải quyết, đề xuất xây dựng pháp luật theo thẩm quyền, tránh đùn đẩy nhiệm vụ sang các đơn vị khác hoặc lên cấp trên.

Các đơn vị không tham mưu ban hành văn bản có nội dung trái với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc có những sơ hở bị lợi dụng gây thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức, cá nhân; Bảo đảm không có "lợi ích nhóm", "tư duy nhiệm kỳ" trong tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật.

Ngoài ra, các đơn vị đẩy mạnh đổi mới các phương pháp, hình thức lấy ý kiến, chú trọng ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học...; Khắc phục triệt để tình trạng xây dựng và trình văn bản chậm tiến độ; Bên cạnh đó, tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, thực hiện phân công nhiệm vụ rõ ràng, phân cấp, phân quyền triệt để; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế.

Các đơn vị chủ động, thường xuyên rà soát pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý, phát hiện những vướng mắc, bất cập, sơ hở, dễ làm phát sinh tiêu cực để đề xuất sửa đổi, bổ sung; Tăng cường năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật, đặc biệt là trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; Đồng thời, có giải pháp cụ thể để xây dựng, bố trí, điều động, luân chuyển công chức có năng lực làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế.

Ngoài ra, ngành Y tế siết chặt kỉ cương, kỉ luật công vụ; Tăng cường thanh tra, kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, công chức để làm căn cứ để đánh giá, xếp loại, khen thưởng và xem xét xử lý đối với trường hợp chậm trễ, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tham mưu, đề xuất Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân nhân tỉnh trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế bảo đảm tính chặt chẽ, rõ ràng, minh bạch...

Các đơn vị cần chủ động rà soát chức năng, nhiệm vụ bảo đảm thực hiện đầy đủ, không bỏ sót nhiệm vụ được giao; Chủ động tham vấn ý kiến chuyên gia pháp lý, có thể bố trí cán bộ, phân công nhiệm vụ hoặc mời, thuê chuyên gia, tổ chức tư vấn pháp lý theo quy định để hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tuân thủ pháp luật; Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế, cơ chế tự chủ, xã hội hóa, liên doanh, liên kết.

Theo Bộ Y tế, những quy định của pháp luật về mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế đã đầy đủ, rõ ràng thì phải tổ chức thực hiện khẩn trương, kịp thời, không để tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế, nhằm bảo đảm quyền lợi của người bệnh.

Trường hợp khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phải kịp thời có văn bản báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Lượt xem: 109
Tác giả: Phương Thu
Nguồn:tuoitrethudo.com.vn Sao chép liên kết