• :
  • :

Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá...

Nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) về tác hại của thuốc lá, tạo môi trường làm việc không khói thuốc, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đề nghị các đơn vị trong toàn ngành tăng cường tuyên truyền, vận động người lao động không sử dụng thuốc lá, đồng thời tích cực tham gia phòng chống tác hại của thuốc lá. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BYT, ngày 28/5/2013 của Bộ Y tế về việc tăng cường thực thi quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc
Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá (Ảnh: Duy Tuân)

Tuyên truyền về các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của người sử dụng và những người bị ảnh hưởng thụ động của khói thuốc lá; tác hại của việc sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng thuốc lá nhập lậu; các biện pháp cai nghiện thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và môi trường sống không có khói thuốc; quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng chống tác hại thuốc lá.

Song song với đó, Công đoàn ngành Y tế yêu cầu các đơn vị tích cực vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá; không hút thuốc lá nơi công cộng, nơi làm việc, bệnh viện, cơ sở y tế; đề xuất lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đưa nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào nội quy, quy chế nội bộ của đơn vị; phát động phong trào thi đua “Môi trường công sở không khói thuốc”.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị tổ chức lồng ghép công tác tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá với các hoạt động “Tháng Công nhân”, hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật... Phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ hưởng ứng Ngày thế giới không khói thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá (từ 25 đến 31/5). Đăng tải các thông tin tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá và về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trên trang mạng xã hội của đơn vị…

Nguyễn Minh
Nguồn:laodongthudo.vn Sao chép liên kết