• :
  • :

Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

Ngày 22/6, Đoàn giám sát của Quốc hội (Đoàn giám sát) đã làm việc tại tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021.

Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông tỉnh Thanh Hóa.

Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông tỉnh Thanh Hóa

Theo đó, Đoàn giám sát của Quốc hội đã đi kiểm tra tình hình thực tế tại một số dự án hoạt động kém hiệu quả, không hoạt động trên địa bàn TP.Thanh Hoá như: Trung tâm hội nghị Hàm Rồng, Khách sạn Lam Kinh và nắm tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 tại Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông tỉnh và huyện Quảng Xương.

Tại buổi giám sát, thành viên Đoàn giám sát đã đề nghị các đơn vị làm rõ nguyên nhân các dự án chậm triển khai, đặc biệt là những dự án đã triển khai, hoạt động nhưng đang bỏ hoang hoặc chưa phát huy hiệu quả.

Ngoài ra, thành viên Đoàn giám sát cũng đề nghị các đơn vị thông tin một số nội dung về tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính được sử dụng như thế nào; việc thu ngân sách hàng năm đã đạt kế hoạch chưa; việc quản lý sử dụng và thời gian lao động; việc thực hiện tiết kiệm khi làm dự toán...

Đối với chỉ tiêu cụ thể trong đầu tư công, thành viên Đoàn giám sát đề nghị các đơn vị thông tin về thực hiện chỉ tiêu này như thế nào, ở mức nào, tiết kiệm ở khâu nào.

Báo cáo với Đoàn giám sát, lãnh đạo các đơn vị cho biết, thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các đơn vị đã quan tâm chỉ đạo thực hiện một cách đồng bộ. Trong giai đoạn 2016-2021, các đơn vị đã triển khai thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý và sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được thực hiện trong hoạt động quản lý các dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông. Việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 đã góp phần vào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn huyện Quảng Xương.

Làm việc với UBND tỉnh, các thành viên Đoàn giám sát đánh giá cao việc thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh trong giai đoạn 2016-2021, trong đó có nhiều giải pháp và cách làm riêng. Việc tiết kiệm, chống lãng phí của các dự án giao thông đạt hiệu quả trong giai đoạn 2016-2021 cần ưu tiên bổ sung vào phần đánh giá chung kết quả đạt được của báo cáo...

Đối với từng nội dung cụ thể trong báo cáo, các thành viên Đoàn giám sát đã trao đổi và đề nghị bổ sung, làm rõ các nội dung trọng tâm theo Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và lượng hoá thành các số liệu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các dự án trên địa bàn tỉnh; đồng thời thời nêu ra các khó khăn trong sắp xếp tài sản công sau sáp nhập, trong triển khai các dự án... và cần có đề xuất, kiến nghị gì để Đoàn giám sát báo cáo Quốc hội.

Tác giả: Thiên Ý