• :
  • :

Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Lai Châu: Quyết định 13 nội dung quan trọng

Sáng nay (16/4), HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 20, kỳ họp sẽ xem xét quyết định 13 nội dung.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, ông Chu Lê Chinh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 20 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh có nhiệm vụ xem xét, quyết định 13 nội dung.

Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Lai Châu: Quyết định 13 nội dung quan trọng
Khai mạc Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Lai Châu. (Ảnh: CTTĐTLC)

Trong đó, bầu bổ sung 2 Ủy viên UBND tỉnh; quyết định chủ trương đầu tư các dự án và giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn; giao, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung kinh phí cho các đơn vị; quyết định các chính sách thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; giao bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2024; quy định một số nội dung, định mức xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di cư tự do trên địa bàn tỉnh và thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tích cực nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, tập trung vào các vấn đề lớn, các nội dung còn có ý kiến khác nhau; bám sát các quy định, nguyên tắc, tiêu chí, định mức và tình hình thực tế của địa phương. Đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành được UBND tỉnh giao nhiệm vụ soạn thảo các dự thảo nghị quyết có trách nhiệm giải trình, làm rõ các nội dung để HĐND tỉnh xem xét, quyết định, góp phần nâng cao chất lượng, sự thành công của Kỳ họp…

Tại phiên khai mạc Kỳ họp, đại biểu được nghe các tờ trình dự thảo nghị quyết, báo cáo thẩm tra về: Quyết định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025; giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2024 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia…

Lượt xem: 6
Tác giả: Minh Thư