• :
  • :

Quảng Nam có tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân

HĐND tỉnh Quảng Nam đã tiến hành bầu cử các chức danh Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, có 1 chức danh tiến hành bầu lại, do lần bầu cử trước đó chưa đảm bảo quy trình. Theo đó, ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (khóa X) nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại kỳ họp, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh và 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2025

Theo đó, tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh giới thiệu ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh để HĐND tỉnh bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kết quả 100% đại biểu có mặt đã bỏ phiếu bầu ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (khóa X) nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng

Ông Lê Văn Dũng sinh ngày 20/10/1966; Quê quán: Xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam; trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế; trình độ lý luận chính trị: Cử nhân.

Cũng tại kỳ họp, UBND tỉnh Quảng Nam có tờ trình giới thiệu các ông Phan Thái Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ông Trần Nam Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ để trình HĐND tỉnh xem xét, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo thẩm quyền.

Kết quả, 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt đã bỏ phiếu bầu bổ sung các ông Phan Thái Bình và Trần Nam Hưng giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tấn Lợi

...
Lượt xem: 5
Nguồn:vietnamhoinhap.vn Sao chép liên kết