• :
  • :

Đề xuất tăng lương hưu với người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, dự kiến áp dụng từ ngày 1/7/2023.

Tại dự thảo mới nhất, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội đề xuất bổ sung đối tượng điều chỉnh tăng lương hưu với nhóm người đang hưởng trợ cấp, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

Tại dự thảo nghị định, lương hưu được đề xuất điều chỉnh tăng thêm 12,5% với người đang nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Riêng nhóm người nhận lương hưu, trợ cấp hàng tháng chưa được tăng lương từ ngày 1/1/2022 (những người nghỉ hưu sau ngày điều chỉnh tăng lương hưu gần đây nhất), thì mức lương được điều chỉnh tăng thêm 20,8%.

Sau khi tăng lương hưu theo các mức chung nêu trên mà người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995 có mức lương dưới 3 triệu đồng/tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm.

Đề xuất tăng lương hưu với người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội đề xuất bổ sung đối tượng điều chỉnh tăng lương hưu với nhóm người đang hưởng trợ cấp, bệnh nghề nghiệp hàng tháng

Cụ thể, người có lương hưu sau tăng dưới 2,7 triệu đồng/tháng được tăng thêm 300.000 đồng/tháng; Còn người có lương hưu từ 2,7 triệu đồng đến dưới 3 triệu đồng/tháng được tăng bù số còn thiếu để đạt mức 3 triệu đồng/tháng.

Theo tính toán, tổng kinh phí tăng thêm cho lần điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/7/2023 đến hết năm 2023 là hơn 12.600 tỷ đồng. Trong đó, nguồn chi lương hưu từ ngân sách Nhà nước tăng thêm hơn 2.982 tỷ đồng, chi từ Quỹ Bảo hiểm xã hội tăng thêm hơn 9.675 tỷ đồng.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lý giải việc đề xuất điều chỉnh tăng lương hưu: Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 69/2022/QH15, đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng do ngân sách nhà nước đảm bảo được thực hiện điều chỉnh tăng 12,5% và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp.

Theo quy định tại Điều 57 Luật Bảo hiểm xã hội, lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế, phù hợp với khả năng của ngân sách và quỹ bảo hiểm xã hội. Kể từ ngày 1/7/2023, thực hiện việc điều chỉnh mức lương cơ sở tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên thành 1.800.000 đồng/tháng (mức tăng 20,8%).

Đề xuất tăng lương hưu với người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Dự kiến lần điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng áp dụng từ ngày 1/7/2023

Điều này tác động làm tăng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của một số người nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/7/2023 trở đi. Do việc xác định mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với một số chế độ bảo hiểm của Luật Bảo hiểm xã hội được xác định theo mức lương cơ sở.

Cùng với đó, do trong năm 2022, chỉ thực hiện điều chỉnh lương lương hưu mà không thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở cho nên những người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định khi nghỉ hưu, hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng từ ngày 1/1/2022 cho đến trước ngày 1/7/2023 sẽ thấp hơn 7,4% so với những người nghỉ hưu trước ngày 1/1/2022 và những người nghỉ hưu từ ngày 1/7/2023 trở đi.

Nguyên nhân là do trong thời gian từ ngày 1/1/2022 đến trước ngày 1/7/2023, người lao động không được điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Vì trong thời gian này mức lương cơ sở chưa được điều chỉnh nhưng cũng không được điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP.

Lượt xem: 3
Tác giả: Huyền Thanh