• :
  • :

Đa dạng sắc màu văn hóa các dân tộc tại Làng Văn hóa Việt Nam

Không gian văn hóa các dân tộc thiểu số các tỉnh phía Bắc là hoạt động trong Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” tại Làng Văn hóa.

Không gian văn hóa các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc do Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các tỉnh tham gia tổ chức.

Sắc màu không gian văn hóa các dân tộc tại Làng Văn hóa
Không gian văn hóa đáo mang đậm bản sắc của đồng bào các dân tộc

Không gian văn hóa các dân tộc thiểu số là nơi hội tụ những nét văn hóa độc đáo mang đậm bản sắc của đồng bào các dân tộc của các tỉnh phía Bắc.

Sắc màu không gian văn hóa các dân tộc tại Làng Văn hóa
Không gian văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Vĩnh Phúc
Sắc màu không gian văn hóa các dân tộc tại Làng Văn hóa
Các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn tham gia chương trình

Du khách và đồng bào khi đến với không gian văn hóa các dân tộc thiểu số được chiêm ngưỡng và tìm hiểu không gian văn hóa, các tỉnh, thành phố tham gia trưng bày, giới thiệu đặc trưng văn hóa, các sản phẩm về trang phục, thổ cẩm truyền thống; Tài liệu giới thiệu về du lịch, văn hóa, lịch sử con người của địa phương.

Sắc màu không gian văn hóa các dân tộc tại Làng Văn hóa
Sắc màu không gian văn hóa các dân tộc tại Làng Văn hóa
Các tỉnh, thành phố tham gia trưng bày sản phẩm đặc trưng văn hóa các dân tộc
Sắc màu không gian văn hóa các dân tộc tại Làng Văn hóa
Những sản vật được đồng bào các dân tộc trồng và chế biến

Bên cạnh đó là hình ảnh, hiện vật văn hóa gắn với đời sống sinh hoạt của các dân tộc thiểu số địa phương. Các tỉnh, địa phương đã đem đến không gian văn hóa các dân tộc thiểu số những vật dụng, sản phẩm để trưng bày như khung dệt, các nguyên liệu truyền thống, sản phẩm đặc thù… để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách.

Sắc màu không gian văn hóa các dân tộc tại Làng Văn hóa
Trình diễn dệt thổ cẩm của đồng bào Mường
Sắc màu không gian văn hóa các dân tộc tại Làng Văn hóa
Không gian trình diễn các công đoạn thêu, dệt thổ cẩm truyền thống các dân tộc
Sắc màu không gian văn hóa các dân tộc tại Làng Văn hóa
Trình diễn dệt thổ cẩm của dân tộc Lào
Sắc màu không gian văn hóa các dân tộc tại Làng Văn hóa
Thêu thổ cẩm của dân tộc Dao

Đặc biệt, du khách còn được tham gia trải nghiệm hoạt động trình diễn thêu, dệt thủ công trang phục truyền thống các dân tộc: Giới thiệu các thao tác, nguyên liệu, dụng cụ, quy trình thêu, dệt thổ cẩm thủ công truyền thống. Mỗi tỉnh, mỗi dân tộc đã trình diễn các công đoạn thêu, dệt thổ cẩm hoàn chỉnh, đặc sắc của dân tộc mình hết sức khéo léo và độc đáo.

Sắc màu không gian văn hóa các dân tộc tại Làng Văn hóa
Không gian văn hóa là cơ hội để đồng bào các dân tộc trao đổi kinh nghiệm, tăng cường khối đại đoàn kết

Không gian văn hóa các dân tộc thiểu số phía Bắc trong Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” tại Làng Văn hóa là cơ hội để đồng bào các dân tộc, du khách gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức bảo tồn phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc mình trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Lượt xem: 24
Tác giả: Phạm Tiệp