• :
  • :

Phấn đấu 95% đơn vị, doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn

Nhiệm kì 2018 - 2023, dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhưng các cấp công đoàn thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu thực hiện đạt và vượt tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội Công đoàn đề ra.

Phấn đấu 95% đơn vị, doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn

Một hoạt động của Công đoàn thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu trong nhiệm kì qua. Ảnh: Nhật Hồ

Đóng góp Quỹ Mái ấm CĐ với số tiền hơn 1,4 tỉ đồng

Nhiệm kì qua, LĐLĐ thị xã Giá Rai đã triển khai công tác tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo các chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác theo đúng quy định cho đoàn viên, người lao động (ĐV-NLĐ).

Hàng năm, 100% đơn vị tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức; hơn 93% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động và đối thoại nơi làm việc; 90% trở lên các đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức CĐ kí kết thỏa ước lao động tập thể.

CĐ các cấp đã vận động nhiều nguồn hỗ trợ với tổng số tiền hơn 1,4 tỉ đồng; hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho lực lượng y tế nơi tuyến đầu chống dịch, đoàn viên NLĐ tại các doanh nghiệp đang thực hiện “3 tại chỗ”; hỗ trợ đoàn viên NLĐ mắc COVID-19; ủng hộ tiền, gạo, khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn cho các CĐ cơ sở trực thuộc, CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn…

Chương trình “Tết sum vầy” do LĐLĐ thị xã tổ chức tặng gần 430 suất quà Tết với tổng số tiền hơn 306 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các cấp CĐ thị xã Giá Rai đã phát động và thực hiện vượt chỉ tiêu đóng góp Quỹ Mái ấm CĐ với số tiền hơn 1,4 tỉ đồng. Từ đó nguồn quỹ này đã giúp 168 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, mua sắm vật dụng, phương tiện để nâng cao đời sống. Đồng thời, hỗ trợ 17 ĐV-NLĐ có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa và xây dựng Mái ấm CĐ với số tiền 570 triệu đồng.

Trong nhiệm kì, 8 CĐ cơ sở trên địa bàn thị xã đã được nhận Cờ thi đua từ LĐLĐ tỉnh. Riêng tập thể LĐLĐ thị xã đã được Tổng LĐLĐVN tặng 2 Cờ thi đua xuất sắc; 2 cá nhân được tặng bằng khen của Tổng LĐLĐVN; 2 Cờ thi đua xuất sắc và 1 bằng khen của LĐLĐ tỉnh.

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động CĐ

Nhiệm kì 2023 - 2028 CĐ, thị xã Giá Rai đặt mục tiêu “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động CĐ; vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; Xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ không ngừng lớn mạnh đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế”.

CĐ thị xã Giá Rai xác định chương trình đột phá của nhiệm kì là: Thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV-NLĐ. Trọng tâm là kí kết thỏa ước lao động tập thể, đối thoại để đem lại một số nội dung và điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ CĐ cơ sở. Biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình trong công tác đối thoại, thỏa ước lao động tập thể. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các cấp CĐ thị xã Giá Rai cũng sẽ chú trọng đổi mới các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò của ĐV-NLĐ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời kết hợp với thực hiện nhiệm vụ phát triển của địa phương trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đặc biệt là phấn đấu xây dựng thị xã Giá Rai trở thành thành phố vào năm 2025.

CĐ thị xã Giá Rai đặt ra những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cho nhiệm kì 2023 - 2028 như: Phát triển kết nạp mới 650 đoàn viên CĐ; trên 95% đơn vị, doanh nghiệp đủ điều kiện được thành lập tổ chức CĐ; trên 90% số CĐ khu vực Nhà nước, trên 75% CĐ cơ sở khu vực ngoài Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đủ tiêu chuẩn CĐ cơ sở vững mạnh…